Trang 1 trong 4 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 611tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 346.022
ISBN: 9786048636777
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng /
Tác giả: Lê Thị Ngọc Thắm,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.022
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Luật hợp đồng Việt Nam bản án và bình luận bản án :
Tác giả: Đỗ Văn Đại,
Mô tả vật lý: 666tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 346.022
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu /
Tác giả: Nguyễn Lê Quỳnh Hoa,
Mô tả vật lý: 57tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.022
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn