Trang 1 trong 132 kết quả
Sắp xếp theo
Pháp luật về nhà ở xã hội /
Tác giả: Nguyễn Duy Linh,
Mô tả vật lý: 64tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động xuất bản /
Tác giả: Vũ Mạnh Chu,
Mô tả vật lý: 243tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN: 9786048040840
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 49 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam :
Tác giả: Nguyễn Hồ Bích Hằng,
Mô tả vật lý: 635tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.0482
ISBN: 9786048977504
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The future of ideas :
Tác giả: Lessig Lawrence, ,
Mô tả vật lý: xiii, 352 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 346.048
ISBN: 0375505784 (hc : acidfree paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Luật đo đạc và bản đồ /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.044
ISBN: 9786048113346
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật nhà ở
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 100tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 367 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 346.043
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Những vấn đề pháp lý về bất động sản hình thành trong tương lai /
Tác giả: Võ Thị Cẩm Nguyên,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.0437
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Luật bảo vệ và phát triển rừng /
Tác giả: Nhà nước CHXHCNVN,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.046
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn