Trang 1 trong 67 kết quả
Sắp xếp theo
Luật doanh nghiệp.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật doanh nghiệp - Qui định mới về tài chính và công ty cổ phần.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 688 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tìm hiểu luật thương mại Việt Nam /
Tác giả: Phạm Duy Nghĩa,
Mô tả vật lý: 447 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 675 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tìm hiểu luật đầu tư /
Tác giả: Nguyễn Thành Long,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật doanh nghiệp... /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bích,
Mô tả vật lý: 446 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 260 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 346.070
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tìm hiểu luật thương mại năm 2005 ( Song ngữ Việt - Anh ) /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 418 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật doanh nghiệp (có hiệu lực từ 01-07-2006) /
Tác giả: Quốc Cường,
Mô tả vật lý: 212 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các hợp đồng thương mại thông dụng /
Tác giả: Nguyễn Mạnh Bách,
Mô tả vật lý: 387 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn