Trang 1 trong 52 kết quả
Sắp xếp theo
Kỹ năng soạn thảo, ký kết hợp đồng kinh tế trong giao dịch kinh doanh và giải quyết tranh chấp hợp
Tác giả: Hoàng Anh(Tổng hợp và hệ thống hoá),
Mô tả vật lý: 532tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa /
Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Mô tả vật lý: 35tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786045733257 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 /
Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Mô tả vật lý: 39tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786045985892 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật doanh nghiệp hiện hành (năm 2014) Song ngữ Việt - Anh = Current law on enterprises (in 2014)
Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Mô tả vật lý: 566tr ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786045735879
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành /
Tác giả: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW, ,
Mô tả vật lý: 675 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Cẩm nang kinh doanh và quản lý doanh nghiệp dành cho giám đốc và doanh nhân hướng dẫn chi tiết mới
Tác giả: Quốc Cường (Hệ thống hoá),
Mô tả vật lý: 520tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Luật thương mại /
Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sự cần thiết áp dụng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại trong pháp luật hình sự Việt
Tác giả: Vũ Anh Sao,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Luật : Sửa đổi, bổ sung điều 170 của luật doanh nghiệp /
Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Mô tả vật lý: 219 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn