Trang 1 trong 157 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu luật phá sản
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 50 tr. ; , 19 cm
Ký hiệu phân loại: 346.078
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách chuyên khảo pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ /
Tác giả: Đào Thị Thu Hằng,
Mô tả vật lý: 234 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786047373185
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật trọng tài thương mại /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786045705841
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách tham khảo pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ /
Tác giả: Đào Thị Thu Hằng,
Mô tả vật lý: 237tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN: 9786047335619
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thành lập doanh nghiệp đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo pháp luật Việt Nam /
Tác giả: Trần Diễm Linh,
Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại có yếu tố nước ngoài /
Tác giả: Bùi Quang Đăng,
Mô tả vật lý: 77tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài thương mại /
Tác giả: Đặng Phương Thảo,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại /
Tác giả: Lê Thị Ý Duyên,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Căn cứ hủy phán quyết trọng tài theo pháp luật Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Thanh Nghị,
Mô tả vật lý: 55tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.07
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Luật phá sản và văn bản hướng dẫn thi hành /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 181tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.078
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn