Trang 1 trong 34 kết quả
Sắp xếp theo
Pháp luật về nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay /
Tác giả: Nguyễn Kiều Bảo Trân,
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.082
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Hệ thống văn bản pháp luật mới về ngân hàng và thị trường chứng khoán (Ban hành năm 2006-2007) /
Tác giả: Chính phủ,
Mô tả vật lý: 710 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 346.08
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tài chính ngân hàng /
Tác giả: Phùng Hữu Hạnh,
Mô tả vật lý: 84
Ký hiệu phân loại: 346.08
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 255tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 346.082
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010 và văn bản hướng dẫn thi hành /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 368tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.082
ISBN: 9786045731031
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 346.086
ISBN: 9786049554797
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi - bổ sung) :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 346.086
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.082
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam /
Tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Bạch,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.086
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Pháp luật về thẻ của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam /
Tác giả: Phan Hùng Vĩ,
Mô tả vật lý: 62tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 346.082
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn