Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 511tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bộ luật tố tụng dân sự /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 220tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 422tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Luật luật sư (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành) /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN: 9786045746837
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật luật sư năm 2016 :
Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Mô tả vật lý: 219tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN: 9786049494703
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự /
Tác giả: Lê Huỳnh Hoa Mai,
Mô tả vật lý: 52tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Luật tố tụng dân sự /
Tác giả: Nguyễn Văn Thạch,
Mô tả vật lý: 196tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bình luận những điểm mới trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 793tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN: 9786048693220
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Luật tố tụng dân sự /
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhung,
Mô tả vật lý: 162tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Chứng cứ trong vụ án dân sự /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long Hải,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn