Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Bình luận những điểm mới trong Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 793tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN: 9786048693220
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 422tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lý giải một số vấn đề của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử :
Tác giả: Lưu Tiến Dũng,
Mô tả vật lý: 418 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN: 9786049953781
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kỹ năng tra cứu các điều và văn bản áp dụng bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm (2003-2014) :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 407tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Chứng cứ trong vụ án dân sự /
Tác giả: Nguyễn Ngọc Long Hải,
Mô tả vật lý: 54tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 423tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình Luật tố tụng dân sự Việt Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 422tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bộ luật tố tụng dân sự /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 220tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật luật sư năm 2016 :
Tác giả: Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,
Mô tả vật lý: 219tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN: 9786049494703
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Luật tố tụng dân sự /
Tác giả: Nguyễn Văn Thạch,
Mô tả vật lý: 196tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 347.05
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn