Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Tài liệu tham khảo về phòng, chống tham nhũng /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 353.4609597
ISBN: 9786045703069
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 353.4609597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 166tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 353.4609597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 195tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 353.4609597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sổ tay công tác phòng, chống tham nhũng /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 163tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 353.4609597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 187tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 353.4609597
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Corruption :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: vi, 255 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 353.46
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn