Trang 1 trong 30 kết quả
Sắp xếp theo
Leading health care transformation : a primer for clinical leaders /
Tác giả: Maulik Joshi, Natalie Erb, Sonia Zhang, Rishi Sikka , foreword by Jonathan B, Perlin, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 1498700195 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The Palgrave international handbook of healthcare policy and governance /
Tác giả: edited by Ellen Kuhlmann, Karollinska Institutet, Sweden, Robert H, Blank, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, Ivy Lynn Bourgeault, University of Ottawa, Canada, Claus Wendt, University of Siegen, Germany, ,
Mô tả vật lý: xx, 696 pages : , illustrations ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 1137384921 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tài chính và cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam hướng tới tương lai : Báo cáo chuyên đề /
Tác giả: hàng thế giới Ngân, ,
Mô tả vật lý: 138 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Accelerating health reforms through collective action : experiences from East Africa /
Tác giả: Yvonne Nkrumah and Julia Mensah, editors, ,
Mô tả vật lý: xvii, 119 pages : , illustrations ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 1464802874 (paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oxford textbook of global public health /
Tác giả: edited by Roger Detels, Distinguished Professor of Epidemiology and Infectious Diseases, Schools of Public Health and Medicine, University of California, Los Angeles, CA, USA [and three others], ,
Mô tả vật lý: 3 volumes (xxviii, 1643, 44 pages) : , illustrations, maps ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 0198719302 (vol. 1)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Planning health promotion programs : an intervention mapping approach /
Tác giả: L, Kay Bartholomew , , , [et al, ], ,
Mô tả vật lý: xxiv, 767 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 078797899X (cloth)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Encyclopedia of medical anthropology : health and illness in the world's cultures /
Tác giả: Carol R, Ember, Melvin Ember, ,
Mô tả vật lý: 2 v. (xliv, 1071 p.) : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 0306477548
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Healing the hospital environment : design, management, and maintenance of healthcare premises /
Tác giả: -,
Mô tả vật lý: xviii, 193 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 0419231706
Bộ sưu tập: Sách điện tử
To Improve Health and Health Care : the Robert Wood Johnson Foundation anthology . Vol VII /
Tác giả: Stephen L, Isaacs , James R, Knickman (editors),
Mô tả vật lý: 240p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 9780787976354
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Khoa học dân số và y tế cộng đồng : sách song ngữ Việt và Anh = Population science and public health
Tác giả: Klaus Krickeberg (biên soạn), , , , [ và những người khác], ,
Mô tả vật lý: 146tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 362.1
ISBN: 9786046604358
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn