Trang 1 trong 367 kết quả
Sắp xếp theo
Principles of Environmental Science :
Tác giả: Cunningham William P, ,
Mô tả vật lý: 448 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 0072919833
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Sách quỹ châu Á tặng
Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững
Tác giả: Mai Xuân Phán,
Mô tả vật lý: 107tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 363.7394
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Môi trường và phát triển bền vững Anh-Việt và Việt Anh :
Tác giả: Ban Từ Điển,
Mô tả vật lý: 482 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 363.703
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Công nghệ sản xuất sạch hơn /
Tác giả: Vũ Hải Yến,
Mô tả vật lý: 332tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phân tích hiện trạng ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh & đề xuất
Tác giả: Huỳnh Phan Thùy Trang,
Mô tả vật lý: 179tr. ; , 9cm
Ký hiệu phân loại: 363.7392
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Mediated Modeling /
Tác giả: Van den Belt Marjan,
Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 363.700684
ISBN: 1559639601
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách quỹ châu Á tặng
Phân tích diễn biến chất lượng nước mặt trước và sau khi thực hiện dự án vệ sinh môi trường thành
Tác giả: Huỳnh Diễm Sương,
Mô tả vật lý: 116tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.728
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn quận Nam Từ
Tác giả: Lê Thị Hồng Nhung,
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Environmental science /
Tác giả: Miller G, Tyler,
Mô tả vật lý: xxi, 452, 45, 16, 15 p. :, col. ill., col. maps ;, 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 9780495560166 (pbk. : student ed.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH