Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Khảo sát nhận thức của cán bộ -giáo viên và định hướng giáo dục môi trường cho học sinh ở một số
Tác giả: Đặng Thị Mỹ Lệ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.70071
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bài giảng Tin học môi trường /
Tác giả: Bùi Tá Long,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 363.700285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Từ điển môi trường Anh-Việt /
Tác giả: Lê Huy Bá,
Mô tả vật lý: 421 tr. ; , 18 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7003
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Nghiên cứu đề xuất quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn
Tác giả: Ngô Đức Thắng,
Mô tả vật lý: 128 tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.706
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Môi trường và phát triển bền vững Anh-Việt và Việt Anh :
Tác giả: Ban Từ Điển,
Mô tả vật lý: 482 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 363.703
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Thống kê và xử lý dữ liệu môi trường = :
Tác giả: Chế Đình Lý,
Mô tả vật lý: 307tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 363.70072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá rủi ro sức khỏe của việc chơi bóng tại sân cỏ nhân tạo đến sức khỏe của cầu thủ /
Tác giả: Lê Quang Khoa,
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.702
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Earth rising :
Tác giả: Shabecoff Philip,
Mô tả vật lý: xiv, 224 p. , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 363.700973
ISBN: 1559635843
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
So sánh hiệu quả của chương trình 3T cho học sinh tiểu học tại quận tân bình và quận 1, Tp.HCM /
Tác giả: Nguyễn Khánh Bảo,
Mô tả vật lý: 93tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 363.7007
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Mediated Modeling /
Tác giả: Van den Belt Marjan,
Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 363.700684
ISBN: 1559639601
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn