Trang 1 trong 204 kết quả
Sắp xếp theo
The ACT for Dummies /
Tác giả: Vlk Suzee,
Mô tả vật lý: 280p. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN: 9780470056592
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hoạt động khoa học và công nghệ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước tại các trường đại học khối
Tác giả: Mai Ngọc Cường,
Mô tả vật lý: 156tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 378
ISBN: 9786049093760
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nền tảng giáo dục đại học Mỹ :
Tác giả: L, Bess James,
Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 378.007
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học /
Tác giả: Nguyễn Đức Chính,
Mô tả vật lý: 559 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 378.01
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Các yếu tố ảnh hưởng đến chuẩn đầu ra của sinh viên Việt Nam /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 50tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 378
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
The ACT for dummies /
Tác giả: Vlk Suzee,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 366 s.) : , ill
Ký hiệu phân loại: 378.1662
ISBN: 0471762741
Bộ sưu tập: Sách điện tử
How to get a PhD :
Tác giả: Phillips Estelle M, ,
Mô tả vật lý: XIV, 220 s.
Ký hiệu phân loại: 378.2
ISBN: 0335216846
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Life skills for the student-athlete /
Tác giả: Street Scott,
Mô tả vật lý: xi, 291 p. , ill ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN: 0072458682
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Xây dựng nền giáo dục mở /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 474tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 378
ISBN: 9786045752319
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The secrets of college success /
Tác giả: Jacobs Lynn F, ,
Mô tả vật lý: p.
Ký hiệu phân loại: 378.198
ISBN: 047087466X (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn