Trang 1 trong 27 kết quả
Sắp xếp theo
Quản lí hiệu năng và quản lí tự chủ trong nhà trường - môt cơ chế để phát triển /
Tác giả: Trịnh Yên Tường, ,
Mô tả vật lý: 178 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 796 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Applied e-learning and e-teaching in higher education /
Tác giả: Roisin Donnelly, Fiona McSweeney, ,
Mô tả vật lý: xxii, 415 p. : , ill. ; , 29 cm.
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN: 9781599048147
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quản lí trường đại học trong giáo dục đại học /
Tác giả: Bikas C, Sanyal, ,
Mô tả vật lý: 372 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Gruber's complete SAT reading workbook /
Tác giả: Gary R, Gruber, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 231 p. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN: 1402218478
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Life skills for the student-athlete /
Tác giả: Scott Street,
Mô tả vật lý: xi, 291 p. , ill ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN: 0072458682
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1,014 practice questions for the new GRE [electronic resource] /
Tác giả: Neill Seltzer and the staff of the Princeton Review, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource : , ill.
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN: 0375427554 (electronic bk. : Adobe Digital Editions)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fiske guide to getting into the right college [electronic resource] /
Tác giả: Edward B, Fiske, Bruce G, Hammond, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (351 p.)
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN: 1402219903
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fiske guide to getting into the right college [electronic resource] /
Tác giả: Edward B, Fiske & Bruce G, Hammond, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (351 p.)
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN: 1402219903 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Post-Tenure Faculty Review and Renewal III : Uotcomes and inpact /
Tác giả: Christine M, Licata, Joseph C, Morreale, ,
Mô tả vật lý: 232p. ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN: 9781882982905
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn