Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố tác động đến chất lượng mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên tại trường Đại học Công
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 378.101
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Cải cách hành chính cơ chế một cửa trong ngành giáo dục /
Tác giả: Nhiều tác giả,
Mô tả vật lý: 573 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 378.107
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Peak Performance :
Tác giả: K, Ferrett Sharon,
Mô tả vật lý: 544 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 378.10281
ISBN: 0072986956
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Time management for department chairs /
Tác giả: Hansen Christian K, ,
Mô tả vật lý: xii, 141 pages ; , 23cm
Ký hiệu phân loại: 378.101
ISBN: 9780470769010
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Mergers and Alliances in Higher Education
Tác giả: Curaj Adrian, ,
Mô tả vật lý: XXI, 307 p. 28 illus., 22 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 378.101
ISBN: 9783319131344 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Spirit of Service :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 267p. , 23cm
Ký hiệu phân loại: 378.103
ISBN: 9781933371016
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Jossey-Bass academic administrator's guide to budgets and financial management /
Tác giả: Barr Margaret J, ,
Mô tả vật lý: xiv, 117 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 378.106
ISBN: 078795957X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
English Skills /
Tác giả: Plummer Charles C,
Mô tả vật lý: 242 tr. ; , 28 cm, 544 tr. ; , 26 cm, 604 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 378.10281
ISBN: 0072340207
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn