Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Quản lí hiệu năng và quản lí tự chủ trong nhà trường - môt cơ chế để phát triển /
Tác giả: Trịnh Yên Tường, ,
Mô tả vật lý: 178 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp lãnh đạo và quản lý nhà trường hiệu quả /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 796 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản lí trường đại học trong giáo dục đại học /
Tác giả: Bikas C, Sanyal, ,
Mô tả vật lý: 372 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 378.1
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn