Trang 1 trong 55 kết quả
Sắp xếp theo
Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 10/2004) /
Tác giả: Nhiều tác giả, ,
Mô tả vật lý: 1176 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp thị xuất nhập khẩu tại tổng công ty Bến Thành
Tác giả: Phan Minh Trí, ,
Mô tả vật lý: 56 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hỏi - đáp về thanh toán xuất nhập khẩu qua phương thức tín dụng chứng từ /
Tác giả: Võ Thanh Thu, ,
Mô tả vật lý: 485tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Vận tải - Giao nhận quốc tế và bảo hiểm hàng hải /
Tác giả: Dương Hữu Hạnh, ,
Mô tả vật lý: 473 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương /
Tác giả: Phạm Mạnh Hiền, ,
Mô tả vật lý: 479 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thực hành kinh doanh thương mại quốc tế /
Tác giả: Hà Thị Ngọc Anh, ,
Mô tả vật lý: 423 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Công nghiệp dệt may & thời trang Việt Nam /
Tác giả: Viện nghiên cứu, ,
Mô tả vật lý: 430 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thuật ngữ trong đàm phán thương mại quốc tế : sách tham khảo /
Tác giả: Walter Goode, Trịnh Minh Anh, Lâm Thị Quỳnh Anh (dịch),
Mô tả vật lý: 590tr ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu /
Tác giả: Trần Văn Chu, Hà Quốc Hội, ,
Mô tả vật lý: 237 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Nghiệp vụ giao nhận vận tải quốc tế /
Tác giả: Phạm Mạnh Hiền, ,
Mô tả vật lý: 344 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 382
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn