Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Quản trị xuất nhập khẩu /
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 673tr.;24cm
Ký hiệu phân loại: 382.068
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu /
Tác giả: Trần Thị Mỹ Hằng,
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 382.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Quản trị xuất nhập khẩu /
Tác giả: Đoàn Thị Hồng Vân,
Mô tả vật lý: 670tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 382.068
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH