Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu theo phương thức door to door bằng
Tác giả: Nguyễn Văn Cho,
Mô tả vật lý: 68 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 382.5
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Một số giải pháp xây dựng rào cản đối với hàng nhập khẩu qua thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh giai
Tác giả: Phạm Hữu Danh,
Mô tả vật lý: 121tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 382.5
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Policies on imports from economies in transition :
Tác giả: Ehrenhaft Peter D,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 382.50973
ISBN: 0821339168
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách quỹ châu Á tặng
Hoàn thiện công tác quản lý nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại cục hải quan
Tác giả: Tăng Tiến Dương,
Mô tả vật lý: 127tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 382.5
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Quản lý họat động nhập khẩu - Cơ chế, chính sách và biện pháp :
Tác giả: Nguyễn Hữu Khải,
Mô tả vật lý: 351 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 382.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH