Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Thực trạng và giải pháp nâng cao xuất khẩu trên địa bàn Tp.HCM /
Tác giả: Nguyễn An Minh Trang,
Mô tả vật lý: 82 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 382.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Châu Âu /
Tác giả: Vũ Chí Lộc,
Mô tả vật lý: 359 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu cà phê VN /
Tác giả: Nguyễn An Minh Trang,
Mô tả vật lý: 28 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 382.63597
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Xuất khẩu cà phê tại Vinacafe TP.HCM và một số giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu /
Tác giả: Phan Ứng Tam,
Mô tả vật lý: 74 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 382.63
ISBN:
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Đẩy mạnh xuất khẩu thông qua phát huy lợi thế của các làng nghề truyền thống Việt nam.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 382.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Xây dựng chiến lược phát triển xuất khẩu thủy sản Việt Nam. /
Tác giả: Lê Thị Mỹ Dung,
Mô tả vật lý: 38 tr. ; , 29 cm
Ký hiệu phân loại: 382.63597
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn