Trang 1 trong 2 kết quả
Sắp xếp theo
Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương thách thức mới trong thương
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 385tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 382.919
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cơ sở hình thành, nội dung và tác động đến Viêt Nam /
Tác giả: Trần Nam Tiến,
Mô tả vật lý: 270tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 382.911823
ISBN: 9786046830603
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn