Trang 1 trong 11 kết quả
Sắp xếp theo
Lễ lệ-lễ hội ở Hội An /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 322 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 394.209597
ISBN: 9786046203292
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Successful event management :
Tác giả: Shone Anton,
Mô tả vật lý: 263p. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9781408020753
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Planning Successful Meetings and Events :
Tác giả: Boehme Ann J, ,
Mô tả vật lý: 444tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9780585040004
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tổ chức sự kiện /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 210tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế quảng cáo sự kiện /
Tác giả: Đào Đức Khôi,
Mô tả vật lý: 72tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: vie
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Event planning :
Tác giả: Allen Judy,
Mô tả vật lý: 444tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9780470155745
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Planning and ManageMent of Meetings, exPositions, events, and Conventions /
Tác giả: Fenich George G, ,
Mô tả vật lý: 241tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9781292071749
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tổ chức sự kiện /
Tác giả: Đàm Duy Long,
Mô tả vật lý: 214tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
The complete guide to careers in special events :
Tác giả: Columbus Gene, ,
Mô tả vật lý: xxii, 218 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 394.2023
ISBN: 0470463252 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Freelancer's guide to corporate event design :
Tác giả: Halsey Troy, ,
Mô tả vật lý: xi, 312 p. :, ill. (chiefly col.) ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9780240812243 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn