Trang 1 trong 391 kết quả
Sắp xếp theo
Văn hóa dân gian xã Vân Tụ /
Tác giả: Phan Bá Hàm,
Mô tả vật lý: 182 tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786046400042
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa dân gian Thanh Ba /
Tác giả: Nguyễn Đình Vy,
Mô tả vật lý: 337tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045000991
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lễ cầu trường thọ và ca dao dân tộc Tày /
Tác giả: Triều Thị Mai,
Mô tả vật lý: 870tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049168789
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Năm Mùi nói chuyện Dê /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 192tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 8935209621874
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Diễn ca Khmer Nam Bộ /
Tác giả: Hoàng Túc,
Mô tả vật lý: 291tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa dân gian dân tộc Hrê Quảng Ngãi /
Tác giả: Nga Ri Vê,
Mô tả vật lý: 415tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786047842919
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa dân gian người Cống tỉnh Điện Biên.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 379tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045015469
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa dân gian người Cống tỉnh Điện Biên.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 498tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786045015452
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa dân gian người dao ở Bắc Giang /
Tác giả: Nguyễn Thu Minh,
Mô tả vật lý: 390tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn hóa cổ truyền của người Hrê ở huyện An Lão tỉnh Bình Định /
Tác giả: Nguyễn Xuân Nhân,
Mô tả vật lý: 391tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.09597
ISBN: 9786049027680
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH