Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Studies in discourse analysis /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: viii, 198 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 9781138983182
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Doing action research in English language teaching :
Tác giả: Burns Anne,
Mô tả vật lý: x, 196 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Key terms in discourse analysis /
Tác giả: Baker Paul,
Mô tả vật lý: 234 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 1847063209
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Discourse analysis :
Tác giả: Paltridge Brian, ,
Mô tả vật lý: 282p. , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 9781441133359 (eBook epub)
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Discourse analysis :
Tác giả: Paltridge Brian, ,
Mô tả vật lý: xii, 244 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 0826485561 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Performativity
Tác giả: Loxley James,
Mô tả vật lý: 185 p.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Discourse and meaning : papers in honor of Eva Hajicová / edited by Barbara H. Partee, Petr Sgall
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiv, 430 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 1556194994
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Working with discourse :
Tác giả: Martin J, R, ,
Mô tả vật lý: 356 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 0826488501 (pb)
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn