Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Discourse and meaning : papers in honor of Eva Hajicová / edited by Barbara H. Partee, Petr Sgall.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 9789027221469
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Doing action research in English language teaching : a guide for practitioners /
Tác giả: Anne Burns, ,
Mô tả vật lý: x, 196 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 0203863461 (ebk : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Studies in discourse analysis /
Tác giả: edited by Malcolm Coulthard, Martin Montgomery, ,
Mô tả vật lý: viii, 198 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 9781138983182
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Key terms in discourse analysis /
Tác giả: Paul Baker, Sibonile Ellece, ,
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 9781847063212
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Discourse analysis : an introduction /
Tác giả: Brian Paltridge, ,
Mô tả vật lý: 282p. , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 9781441133359 (eBook epub)
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Performativity [electronic resource] /
Tác giả: James Loxley, ,
Mô tả vật lý: 185 p.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Discourse analysis : an introduction /
Tác giả: Brian Paltridge, ,
Mô tả vật lý: xii, 244 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 0826485561 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Working with discourse : meaning beyond the clause /
Tác giả: J, R, Martin, David Rose, ,
Mô tả vật lý: 356 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 401.41
ISBN: 0826488501 (pb)
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn