Trang 1 trong 12 kết quả
Sắp xếp theo
Materials development in language teaching /
Tác giả: edited by Brian Tomlinson, ,
Mô tả vật lý: xix, 451 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 418.0071
ISBN: 9780521157049 (Paperback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Critical perspectives on language teaching materials /
Tác giả: Edited by John Gray, Institute of Education, University of London, UK, ,
Mô tả vật lý: ix, 253 pages ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 418.0071
ISBN: 9781137384263
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Discourse and context in language teaching : a guide for language teachers /
Tác giả: Marianne Celce-Murcia and Elite Olshtain,
Mô tả vật lý: viii, 279 : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 418.0071
ISBN: 0521640555
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Materials development in language teaching /
Tác giả: edited by BrianTomlinson, ,
Mô tả vật lý: xix, 451 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 418.0071
ISBN: 9780521157049 (Paperback : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fluent forever : how to learn any language fast and never forget it /
Tác giả: Gabriel Wyner, ,
Mô tả vật lý: ix, 326 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 418.0071
ISBN: 9780385348119
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fluent in 3 months : how anyone at any age can learn to speak any language from anywhere in the
Tác giả: Benny Lewis, ,
Mô tả vật lý: vi, 249 pages ; , 21 cm.
Ký hiệu phân loại: 418.0071
ISBN: 0062282697 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Developing Materials for Language Teaching /
Tác giả: Brian Tomlinson,
Mô tả vật lý: xi, 561 pages : , illustrations ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 418.0071
ISBN: 9781474210546
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teaching by principles : an interactive approach to language pedagogy /
Tác giả: H, Douglas Brown, Heekyeong Lee,
Mô tả vật lý: xvi, 668 pages ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 418.0071
ISBN: 0133925854 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Second Language Teaching and Learning with Technology: Views of Emergent Researchers /
Tác giả: Sylvie Thouesny , Linda Bradley,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 418.0071
ISBN: 1908416017
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Approaches and methods in language teaching /
Tác giả: Jack C, Richards, Theodore S, Rodgers, ,
Mô tả vật lý: 409p ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 418.0071
ISBN: 9781107675964 (paperback)
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn