Trang 1 trong 65 kết quả
Sắp xếp theo
Từ điển Anh - Anh - Việt (khoảng 300000 từ và 3000 hình minh họa) =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 2498tr. ; , 24cm.
Ký hiệu phân loại: 423.95922
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Collins cobuild advanced dictionary of American English.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 1591p. ; , 5cm
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 97811424003631
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển cách dùng tiếng anh =
Tác giả: Lê Đình Bì,
Mô tả vật lý: 967tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Từ điển Anh - Việt =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 2934tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 423.95922
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Oxford advanced learner's dictionary of current English /
Tác giả: Hornby A, S, ,
Mô tả vật lý: xii, 1820, WT30, ST10, V56, R31 : , color illustrations, color maps ; , 24 cm + , 1 DVD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 9780194798792
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
The Oxford companion to the English language /
Tác giả: McArthur Tom,
Mô tả vật lý: xxix, 1184 p. : , ill., 1 map ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 423
ISBN: 019214183X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Oxford collocations dictionary for students of English.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xiii, 897 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 423.1
ISBN: 0194312437
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The forgotten founding father :
Tác giả: Kendall Joshua C, ,
Mô tả vật lý: xii, 355 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 423.092
ISBN: 1101485302
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Từ điển Anh - Anh - Việt =
Tác giả: The Windy,
Mô tả vật lý: 1570tr. ; , 18cm
Ký hiệu phân loại: 423.95922
ISBN: 9786046262381 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Từ điển Anh -Việt - Hoa /
Tác giả: Thanh Vân,
Mô tả vật lý: 1252 tr. ; , 16 cm
Ký hiệu phân loại: 423.95922
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn