Trang 1 trong 124 kết quả
Sắp xếp theo
Grammar and vocabulary for Cambridge advanced and proficiency
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 0582419638
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cách dùng giới từ tiếng anh =
Tác giả: Trần Văn Điền,
Mô tả vật lý: 216tr. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
English Syntax /
Tác giả: Tô Minh Thanh,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mosaic 2 :
Tác giả: Werner Patricia K, ,
Mô tả vật lý: 461 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Interactions 2 grammar /
Tác giả: Patricia K, Werner,
Mô tả vật lý: 422tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Grammar practice for elementary students /
Tác giả: Walker Elaine, ,
Mô tả vật lý: 172 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 0582417066
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Longman English grammar practice for intermediate students /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 296 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 0582045002
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Understanding and using English grammar /
Tác giả: AzarBetty Schrampfer,
Mô tả vật lý: 421p. ; , 19cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN: 0139436146
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Interactions 1 :
Tác giả: Kirn Elaine,
Mô tả vật lý: 306 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Viết đúng giới từ tiếng anh =
Tác giả: Đan Văn,
Mô tả vật lý: 275tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 425
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn