Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
IELTS : Practice Tests 1 with answers /
Tác giả: James Milton, Huw Bell, Peter Neville, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
IELTS : Practice Tests 2 with answers /
Tác giả: James Milton, Huw Bell, Peter Neville, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Một trăm bài luận mẫu tiếng Anh : Trình độ B /
Tác giả: Nguyễn Thanh Chương, Lê Thị Anh Thư, ,
Mô tả vật lý: 211 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428.
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn