Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
New Headway : Elementary Student's book with key /
Tác giả: Liz, John Soars, Hồng Đức (dịch và giới thiệu),
Mô tả vật lý: 237tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
American headway 1 : the world's most trusted English course /
Tác giả: John Soars, Liz Soars, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780194729451
Bộ sưu tập: Sách điện tử
American headway 4 : the world's most tursted English course /
Tác giả: John Soars, Liz Soars, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780194729024
Bộ sưu tập: Sách điện tử
American headway 3 : the world's most trusted english course /
Tác giả: Liz and John Soars,
Mô tả vật lý: 155p. ; , 27cm + , 1CD
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780194729970
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
American headway 2B : the world's most trusted english course /
Tác giả: John and Liz Soars,
Mô tả vật lý: 154p. ; , 27cm + , 1CD
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780194729161
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
American headway 2A : the world's most trusted english course /
Tác giả: John, Liz Soars, ,
Mô tả vật lý: 154p. ; , 27cm + , 1CD
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 9780194727754
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
American headway 2B : the world's most trusted english course /
Tác giả: Liz and John Soars,
Mô tả vật lý: 154p. ; , 27cm + , 1CD
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 978019472679
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn