Trang 1 trong 1136 kết quả
Sắp xếp theo
We're in Business English for Commercial Practice and International Trade :
Tác giả: Norman Susan,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Listening 1 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 113p. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Methodology :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 47p. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Listening 2 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 72p. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 147tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 428.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
New York /
Tác giả: Escott John,
Mô tả vật lý: 22 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 428.4
ISBN: 0194228002
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Basic English for computing /
Tác giả: Glendinning Eric H,
Mô tả vật lý: 128 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 428.024004
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The language of business English :
Tác giả: Brieger Nick,
Mô tả vật lý: 250 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0130425168
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Oxford Bookworms Supplement to Teacher's Guide.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 19 tr. ; , 31 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN: 0194228584
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
English in focus :
Tác giả: Sampson Nicholas,
Mô tả vật lý: 372 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn