Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
IELTS : Practice Tests 1 with answers /
Tác giả: James Milton, Huw Bell, Peter Neville, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
IELTS : Practice Tests 2 with answers /
Tác giả: James Milton, Huw Bell, Peter Neville, Nguyễn Thành Yến (giới thiệu),
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The New Prepare for IELTS General Training Modules : 5 complete practice tests for listening,
Tác giả: Penny Cameron, Vanessa Todd, Lê Huy Lâm (dịch),
Mô tả vật lý: 164 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The new Prepare for IELTS : The IELTS Preparation Course /
Tác giả: Penny Cameron, Lê Huy Lâm (dịch),
Mô tả vật lý: 218 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
CambridgePractice tests for IELTS : tài liệu luyện thi chứng chỉ IELTS . T1 /
Tác giả: Jakeman Vanessa, McDowell Clare, ,
Mô tả vật lý: 160 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 428
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn