Trang 1 trong 62 kết quả
Sắp xếp theo
Applying Case Method in Teaching ESP at the University of Security /
Tác giả: Lê Thị Nguyệt,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 428.007
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
English brainstormers!
Tác giả: Umstatter Jack, ,
Mô tả vật lý: xvii, 292 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.00712
ISBN: 0787968285
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teaching English using ICT :
Tác giả: Rank Tom, ,
Mô tả vật lý: 170 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 1441117822 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cambridge IELTS.
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: iv, 172 p. : , ill. ; , 25 cm. + , 2 sound cassettes (103 min.) + 2 sound discs (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 428.0076
ISBN: 052101333X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teachers exploring tasks in English language teaching /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 298 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.00711
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cambridge practice tests for IELTS 1 /
Tác giả: Jakeman Vanessa,
Mô tả vật lý: IV, 154 s. : , ill. , 2 lydkassetter
Ký hiệu phân loại: 428.0076
ISBN: 0521497663
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A survey into the teaching and learning of english articles at english faculty, university of social
Tác giả: Đinh Thiên Lộc,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 428.007
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Oxford preparation course for the iBT examination /
Tác giả: Bates Susan,
Mô tả vật lý: lxviii, 643 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0076
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghệ thuật dạy tiếng anh hiệu quả = :
Tác giả: Bảo Đạt,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9786045870709
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
A Training course for TEFL /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 337 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.007
ISBN: 0194327108 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn