Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Teach English :
Tác giả: Doff Adrian, ,
Mô tả vật lý: iv, 139 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0521343909 (cassette)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Assessing writing /
Tác giả: Weigle Sara Cushing,
Mô tả vật lý: 268tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0521784468
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teaching English as a Second or Foreign Language /
Tác giả: Celce-Murcia Marianne,
Mô tả vật lý: 706 tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9781111351694
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
A course in language teaching :
Tác giả: Ur Penny,
Mô tả vật lý: 375tr. ; , cm
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0521449944
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teachers exploring tasks in English language teaching /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 298 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.00711
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
English brainstormers!
Tác giả: Umstatter Jack, ,
Mô tả vật lý: xvii, 292 p. : , ill. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.00712
ISBN: 0787968285
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teaching English using ICT :
Tác giả: Rank Tom, ,
Mô tả vật lý: 170 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 1441117822 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Corpus-based approaches to English language teaching /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xvii, 281 p. : , ill. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Learning to teach English in the secondary school :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xx, 326 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071241
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Nghệ thuật dạy tiếng anh hiệu quả = :
Tác giả: Bảo Đạt,
Mô tả vật lý: 136tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9786045870709
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn