Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Common core standards for middle school English language arts /
Tác giả: Susan Ryan, Dana Frazee , edited by John Kendall, ,
Mô tả vật lý: 120 pages ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9781416614630 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Corpus-based approaches to English language teaching /
Tác giả: edited by Mari Carmen Campoy-Cubillo, Begona Bellés-Fortuno , Maria Lluïsa Gea-Valo,
Mô tả vật lý: xvii, 281 p. : , ill. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9781441151988 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teaching English using ICT : a practical guide for secondary school teachers /
Tác giả: Tom Rank, Chris Warren and Trevor Millum, ,
Mô tả vật lý: 170 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 1441117822 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Sexual identities in English language education :classroom conversations /
Tác giả: Cynthia D, Nelson, ,
Mô tả vật lý: xiv, 239 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9780805863673 (hb : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
English language teaching in its social context /
Tác giả: edited by Christopher N, Candlin and Neil Mercer, ,
Mô tả vật lý: xiv, 352 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0415241219
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The English teacher's companion : a completely new guide to classroom, curriculum, and the
Tác giả: Jim Burke, ,
Mô tả vật lý: xvi, 373 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0325028400
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Techniques and principles in language teaching /
Tác giả: Diane Larsen-Freeman, Marti Anderson,
Mô tả vật lý: xix, 252 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071 |2 23
ISBN: 9780194423601
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Teach English : a training course for teachers : teacher's workbook /
Tác giả: Adrian Doff, ,
Mô tả vật lý: iv, 139 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 0521343909 (cassette)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Cambridge guide to pedagogy and practice in second language teaching /
Tác giả: edited by Jack C, Richards, Anne Burns, ,
Mô tả vật lý: viii, 300 p. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9781107015869
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Teaching English as a Second or Foreign Language /
Tác giả: Marianne Celce-Murcia, Donna Brinton, Marguerite Ann Snow,
Mô tả vật lý: 706 tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 428.0071
ISBN: 9781111351694
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn