Trang 1 trong 187 kết quả
Sắp xếp theo
We're in Business English for Commercial Practice and International Trade :
Tác giả: Norman Susan,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tiấng Anh B1 :
Tác giả: Nguyễn Tất Thắng,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 428.02454
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Basic English for computing /
Tác giả: Glendinning Eric H,
Mô tả vật lý: 128 tr. ; , 26 cm
Ký hiệu phân loại: 428.024004
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The language of business English :
Tác giả: Brieger Nick,
Mô tả vật lý: 250 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0130425168
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Business venture2 /
Tác giả: Barnard Roger,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Secretarial contacts :
Tác giả: NickBrieger,
Mô tả vật lý: 280tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465137
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Hotel english :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 167tr. ; , 28cm
Ký hiệu phân loại: 428.02464794
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
English for sales & purchasing :
Tác giả: Gutjahr Lothar,
Mô tả vật lý: 80tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 428.02486588
ISBN: 9780194579308
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
English in agriculture :
Tác giả: Mountford Alan,
Mô tả vật lý: 113 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02463
ISBN: 9780194375146
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Business Opportunities :
Tác giả: Phillips Anna,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194520293
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn