Trang 1 trong 67 kết quả
Sắp xếp theo
Business venture2 /
Tác giả: Barnard Roger,
Mô tả vật lý: 111tr. ; , 22cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
We're in Business English for Commercial Practice and International Trade :
Tác giả: Norman Susan,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quick work elementary :
Tác giả: Grant David,
Mô tả vật lý: 79tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Secretarial contacts :
Tác giả: NickBrieger,
Mô tả vật lý: 280tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465137
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Management and marketing :
Tác giả: Mackenzie Ian,
Mô tả vật lý: 144 p. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 9781899396801
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Thư tín thương mại tiếng Anh /
Tác giả: Nguyễn Thành Lân,
Mô tả vật lý: 158tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Business Basics :
Tác giả: Grant David,
Mô tả vật lý: 77 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194572099
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Business Opportunities :
Tác giả: Phillips Anna,
Mô tả vật lý: 80 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0194520293
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The language of business English :
Tác giả: Brieger Nick,
Mô tả vật lý: 250 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 0130425168
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Business basics /
Tác giả: Grant David, ,
Mô tả vật lý: 189tr. ; , 28 cm.
Ký hiệu phân loại: 428.02465
ISBN: 9780194573405
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn