Trang 1 trong 511 kết quả
Sắp xếp theo
小学校書写 学習指導書 四 年 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 94tr. ; , 26cm + , 1 CD (media)
Ký hiệu phân loại: 495.68
ISBN: 9784895285650
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
연세 한국어 6-1 = :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: tr. ;
Ký hiệu phân loại: 495.78
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Từ điển Nhật -Việt Việt Nhật =
Tác giả: Trần Việt Thanh,
Mô tả vật lý: 1470tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 495.6395922
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Giáo trình tiếng Nhật sơ cấp Shin Nihongo no Kiso I giải thích văn phạm bằng tiếng Việt =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 74tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 495.68
ISBN: 9786049369209
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
みんなの日本語初級Ⅱ 第2版 翻訳・文法解説 ベトナム語版 =
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 157tr. ; , 26cm
Ký hiệu phân loại: 495.65
ISBN: 9784883196739
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tập viết tiếng Nhật căn bản - Kanji /
Tác giả: Mai Ngọc,
Mô tả vật lý: 154tr. ; , 27cm
Ký hiệu phân loại: 495.681
ISBN: 9786048841898
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
小学校国語 学習指導書4上 はばたき /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 302tr. ; , 26cm + , 1 CD (media)
Ký hiệu phân loại: 495.68
ISBN: 9784895285865
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Giáo trình tiếng Việt thương mại :
Tác giả: Bùi Thị Phương Chi,
Mô tả vật lý: 123tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 495.9228
ISBN: 9786047352654 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
毎日の聞きとり50日(下) 初級日本語聴解練習 = :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 26cm + , 2 CD (media)
Ký hiệu phân loại: 495.683
ISBN: 9784893587534
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
A history of the Korean language /
Tác giả: Yi Ki-mun,
Mô tả vật lý: viii, 336p.
Ký hiệu phân loại: 495.709
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn