Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Các nhân tố tác động đến kết quả học tiếng Nhật /
Tác giả: Hoàng Hồng Thúy,
Mô tả vật lý: tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.607
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
新文化初級日本語2 練習問題集 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 78tr. ; , 18cm
Ký hiệu phân loại: 495.600
ISBN: 9784893587855
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Ảnh hưởng của anime, manga, truyện cổ tích đến việc học tiếng Nhật của sinh viên hiện nay /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 35tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.607
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Các nhân tố tác động đến kết quả học tiếng Nhật /
Tác giả: Nguyễn Đoàn Thương Trúc,
Mô tả vật lý: 56tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 495.607
ISBN:
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Từ điển mẫu câu tiếng nhật :
Tác giả: YutaroMurakami,
Mô tả vật lý: 1015tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 495.603
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn