Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
High Performance Computing in Science and Engineering ' 05 :
Tác giả: Nagel Wolfgang E, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 502.85435
ISBN: 3540283773
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Scientific computing with matlab and octave /
Tác giả: Quarteroni Alfio M, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 502.85
ISBN: 9783642124297
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Python Scripting for Computational Science
Tác giả: Langtangen Hans Petter, ,
Mô tả vật lý: 756 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 502.855133
ISBN: 9783540739159 (paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
High Performance Computing in Science and Engineering 0̀7
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 676 p. : , ill. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 502.85
ISBN: 9783540747383
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Accuracy and reliability in scientific computing /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxiii, 338 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 502.85
ISBN: 0898715849
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Scientific computing with MATLAB and Octave /
Tác giả: Quarteroni Alfio, ,
Mô tả vật lý: xvi, 318 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 502.85
ISBN: 354032612X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Python scripting for computational science /
Tác giả: Langtangen Hans Petter,
Mô tả vật lý: xxiv, 750 p. :, ill. ;, 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 502.855133
ISBN: 9783540739159 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Scientific computing with MATLAB and Octave /
Tác giả: Quarteroni Alfio, ,
Mô tả vật lý: xvi, 360 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 502.85
ISBN: 9783642124297
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Python scripting for computational science /
Tác giả: Langtangen Hans Petter,
Mô tả vật lý: xxii, 726 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 502.855133
ISBN: 3540435085
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn