Trang 1 trong 35 kết quả
Sắp xếp theo
Lý thuyết Automat và ngôn ngữ hình thức /
Tác giả: Hồ Văn Quân, ,
Mô tả vật lý: 162tr. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
A course in mathematical logic for mathematicians /
Tác giả: Yu, I, Manin , chapters I-VIII translated from the Russian by Neal Koblitz , with new chapters by Boris Zilber and Yuri I, Manin,
Mô tả vật lý: xvii, 384 p. :, ill. ;, 25 cm
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 1441906142 (hbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Logic and discrete mathematics : a concise introduction /
Tác giả: Willem Conradie, Valentin Goranko, ,
Mô tả vật lý: pages cm
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 9781118751275 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Symbolic-Numeric Computation [electronic resource] /
Tác giả: Dongming Wang, Lihong Zhi, editors, ,
Mô tả vật lý: viii, 394 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 9783764379834
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Toán mờ lý thuyết, các phương pháp và ứng dụng = Fuzzy mathematics theory, methods and applications
Tác giả: Nguyễn Đình Phư,
Mô tả vật lý: 397tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 9786047321445
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The Art of Proof [electronic resource] : Basic Training for Deeper Mathematics /
Tác giả: Matthias Beck, Ross Geoghegan, ,
Mô tả vật lý: xxi, 182 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 9781441970237
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mathematical Logic and Computability /
Tác giả: H, Jerome Keisler, Joel Robbin, ,
Mô tả vật lý: 484 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
The complexity of Boolean functions /
Tác giả: Ingo Wegener, ,
Mô tả vật lý: xi, 457 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 0471915556
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Logic and Boolean Algebra /
Tác giả: Kathleen Levitz, Hilbert Levitz,
Mô tả vật lý: 132
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 0812005376
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fuzzy sets and fuzzy logic : theory and applications /
Tác giả: George J, Klir and Bo Yuan, ,
Mô tả vật lý: xv, 574 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 0131011715
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn