Trang 1 trong 67 kết quả
Sắp xếp theo
Proof and Knowledge in Mathematics /
Tác giả: DetlefsenMichael,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 0203979109
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Notes on set theory /
Tác giả: Moschovakis Yiannis N, ,
Mô tả vật lý: xii, 276 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 0387287221
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fuzzy sets and fuzzy logic :
Tác giả: Klir George J, ,
Mô tả vật lý: xv, 574 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 0131011715
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A course on mathematical logic /
Tác giả: Srivastava S, M, ,
Mô tả vật lý: x, 140 p. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 0387762752
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lý thuyết mờ và ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Như Phong,
Mô tả vật lý: 251 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 511.322
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Gödel's theorem
Tác giả: Franzén Torkel,
Mô tả vật lý: x, 172 p. ; , 23
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Set theory and its philosophy :
Tác giả: Potter Michael D,
Mô tả vật lý: xiii, 345 p. ; , ill. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 511.322
ISBN: 0199269734
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Simulating complex systems by cellular automata /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xxi, 384 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 511.35
ISBN: 3642122027
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The annotated Turing :
Tác giả: Petzold Charles,
Mô tả vật lý: xii, 372 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.352
ISBN: 0470229055 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Computational complexity :
Tác giả: Goldreich Oded, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 606 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 511.3/52
ISBN: 052188473X (hardback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn