Trang 1 trong 393 kết quả
Sắp xếp theo
Smarandache Rings /
Tác giả: Kandasamy W, B, Vasantha,
Mô tả vật lý: 220
Ký hiệu phân loại: 512.4
ISBN: 1931233640
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Smarandache Semigroups /
Tác giả: Kandasamy W, B, Vasantha,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1931233594
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Đại số tuyến tính :
Tác giả: Đặng Văn Cường,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phương pháp tính ứng dụng trong tính toán kỹ thuật /
Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn,
Mô tả vật lý: 258 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Pre-Algebra :
Tác giả: William Leschensky,
Mô tả vật lý: 843 tr. ; , 23 cm
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0078247713
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách quỹ châu Á tặng
The analytic art :
Tác giả: Viète François,
Mô tả vật lý: 450 p. ; ,
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0486453480 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Inequalities :
Tác giả: Bulajich Manfrino Radmila, ,
Mô tả vật lý: viii, 210 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.97
ISBN: 3034600496
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Discovering advanced algebra :
Tác giả: Murdock Jerald, ,
Mô tả vật lý: xiv, 874 p. : , ill. (some col.) ; , 29 cm. + , teacher's edition (xliii, [2], 909 p.)
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 1559536063
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Easy algebra step-by-step /
Tác giả: McCune Sandra K, ,
Mô tả vật lý: vii, 247 p. :, ill, ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 9780071767248 (pbk.) :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Algebra
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 177 s.
Ký hiệu phân loại: 512.0076
ISBN: 1935707620
Bộ sưu tập: Sách điện tử

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH