Trang 1 trong 379 kết quả
Sắp xếp theo
Tối ưu hóa ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Nhật Lệ,
Mô tả vật lý: 194 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy hoạch tuyến tính :
Tác giả: Trấn Túc,
Mô tả vật lý: 299 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy hoạch tuyến tính :
Tác giả: Phan Quốc Khánh,
Mô tả vật lý: 456 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tối ưu hóa tổ hợp /
Tác giả: Bùi Minh Trí,
Mô tả vật lý: 240 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Intermediate Algebra /
Tác giả: Dugopolski Mark,
Mô tả vật lý: 693 tr. ; , 28 cm
Ký hiệu phân loại: 512.9
ISBN: 0077294663
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Lý thuyết điều khiển tuyến tính /
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước,
Mô tả vật lý: 408 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tối ưu hóa :
Tác giả: Trần Vũ Thiệu,
Mô tả vật lý: 103 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Đại số tuyến tính :
Tác giả: Lê Anh Vũ,
Mô tả vật lý: 151 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp tính trong kỹ thuật /
Tác giả: Đặng Quốc Lương,
Mô tả vật lý: 132 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đại số tuyến tính :
Tác giả: Lê Anh Vũ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn