Trang 1 trong 50 kết quả
Sắp xếp theo
Tối ưu hóa tổ hợp /
Tác giả: Bùi Minh Trí,
Mô tả vật lý: 240 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Toán cao cấp đại số tuyến tính /
Tác giả: Đỗ Công Khanh,
Mô tả vật lý: 200tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đại số tuyến tính :
Tác giả: Lê Anh Vũ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đại số tuyến tính :
Tác giả: Lê Anh Vũ,
Mô tả vật lý: 151 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tối ưu hóa ứng dụng /
Tác giả: Nguyễn Nhật Lệ,
Mô tả vật lý: 194 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Elementary linear algebra /
Tác giả: Anton Howard,
Mô tả vật lý: 588 tr. ; , 22 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
ISBN: 0471170550
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách quỹ châu Á tặng
Lý thuyết điều khiển tuyến tính /
Tác giả: Nguyễn Doãn Phước,
Mô tả vật lý: 408 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy hoạch tuyến tính /
Tác giả: Nguyễn Cảnh,
Mô tả vật lý: 120tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy hoạch tuyến tính :
Tác giả: Trấn Túc,
Mô tả vật lý: 299 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Quy hoạch tuyến tính :
Tác giả: Phan Quốc Khánh,
Mô tả vật lý: 456 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512.5
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH