Trang 1 trong 37 kết quả
Sắp xếp theo
Lý thuyết số và chuyên đề nâng cao : Dùng cho học sinh THCS, THPT và sinh viên Cao đẳng, Đại học /
Tác giả: Đàm Văn Nhỉ (chủ biên), , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 352tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 9786048018696 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Automorphic Forms, Representations, and L-Functions /
Tác giả: Edited by A, Borel, W, Casselman, Prepared by the American Mathematical Society with Partial Support From National Science Foundation,
Mô tả vật lý: 0
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0821814354
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A mathematical history of the golden number [electronic resource] /
Tác giả: Roger Herz-Fischler, ,
Mô tả vật lý: xxii, 195 p.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0486400077 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Automorphic Forms, Representations and L-Functions : Symposium in Pure Mathematics : 25th Summer
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 382 p
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0821814370
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Analytic number theory /
Tác giả: edited by Chaohua Jia, Kohji Matsumoto, ,
Mô tả vật lý: xv, 408 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1402005458
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Stream ciphers and number theory /
Tác giả: Thomas W, Cusick, Cunsheng Ding, Ari Renvall, ,
Mô tả vật lý: xvii, 474 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 044451631X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advanced number theory with applications /
Tác giả: Richard A, Mollin, ,
Mô tả vật lý: xiii, 466 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1420083287
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bialgebraic structures and smarandache bialgebraic structures /
Tác giả: W, B, Vasantha Kandasamy, ,
Mô tả vật lý: 270 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1931233713
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Adventures in mathematics [electronic resource] /
Tác giả: Martin A, Moskowitz , with the assistance of Hossein Abbaspour, ,
Mô tả vật lý: ix, 108 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 9789812386830
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Elementary number theory with applications /
Tác giả: Thomas Koshy, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 771 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0123724872
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn