Trang 1 trong 56 kết quả
Sắp xếp theo
Automorphic Forms, Representations, and L-Functions /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 0
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0821814354
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A Concise Introduction to the Theory of Numbers
Tác giả: Baker Alan,
Mô tả vật lý: 95
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A Course in Number Theory and Cryptography
Tác giả: KoblitzNeal,
Mô tả vật lý: 235
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Number Theory /
Tác giả: Coppel W, A, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 9780387894850
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Elementary Methods in Number Theory /
Tác giả: Nathanson Melvyn B, ,
Mô tả vật lý: 513
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0387989129
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Prime Numbers /
Tác giả: WellsDavid,
Mô tả vật lý: 272
Ký hiệu phân loại: 512.723
ISBN: 9780471462347
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Number theory for computing /
Tác giả: Yan Song Y, ,
Mô tả vật lý: xxii, 435 p. : , ill., ports. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 3540430725
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Elementary number theory with applications /
Tác giả: Koshy Thomas, ,
Mô tả vật lý: xxiii, 771 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0123724872
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Introduction to Analytic Number Theory /
Tác giả: Apostol Tom M, ,
Mô tả vật lý: 338
Ký hiệu phân loại: 512.73
ISBN: 0387901639
Bộ sưu tập: Sách điện tử
My Numbers, My Friends /
Tác giả: Ribenboim Paulo,
Mô tả vật lý: 375
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0387989110
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn