Trang 1 trong 57 kết quả
Sắp xếp theo
Arithmetic Theory of Elliptic Curves /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 260
Ký hiệu phân loại: 512.73
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A Course in Number Theory and Cryptography
Tác giả: KoblitzNeal,
Mô tả vật lý: 235
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advanced algebra
Tác giả: Knapp Anthony W, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 730 p. : , ill., digital ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN: 9780817645229
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lectures on the theory of algebraic numbers /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 239 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Modular functions and Dirichlet series in number theory /
Tác giả: Apostol Tom M, ,
Mô tả vật lý: x, 204 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0387971270
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Analytic number theory /
Tác giả: Newman Donald J, ,
Mô tả vật lý: viii, 76 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.73
ISBN: 0387983082
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Smarandache Semigroups /
Tác giả: Kandasamy W, B, Vasantha,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1931233594
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Number theory :
Tác giả: Fine Benjamin,
Mô tả vật lý: xiii, 342 p. : , ill. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0817644725
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Number theory for computing /
Tác giả: Yan Song Y, ,
Mô tả vật lý: xxii, 435 p. : , ill., ports. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 3540430725
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Bialgebraic structures and smarandache bialgebraic structures /
Tác giả: Kandasamy W, B, Vasantha, ,
Mô tả vật lý: 270 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1931233713
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn