Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
Analytic number theory /
Tác giả: Newman Donald J, ,
Mô tả vật lý: viii, 76 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.73
ISBN: 0387983082
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A Course in Number Theory and Cryptography
Tác giả: KoblitzNeal,
Mô tả vật lý: 235
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Solved and Unsolved Problems in Number Theory /
Tác giả: ShanksDaniel,
Mô tả vật lý: 258
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0828402973
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Elementary Methods in Number Theory /
Tác giả: Nathanson Melvyn B, ,
Mô tả vật lý: 513
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0387989129
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Surfing on the Ocean of Numbers /
Tác giả: Ibstedt Henry,
Mô tả vật lý: 75
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 187958557X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advanced number theory with applications /
Tác giả: Mollin Richard A, ,
Mô tả vật lý: xiii, 466 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1420083287
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dr. Riemann's zeros :
Tác giả: Sabbagh Karl, ,
Mô tả vật lý: xi, 289 p. : , ill. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.73
ISBN: 1843541017
Bộ sưu tập: Sách điện tử
An introduction to number theory
Tác giả: Everest Graham, ,
Mô tả vật lý: ix, 294 p. : , ill., digital ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 9781846280443
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Introduction to Modern Number Theory /
Tác giả: Yuri Ivanovic Manin/Alexei A, Panchishkin,
Mô tả vật lý: 514
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Number theory :
Tác giả: Fine Benjamin,
Mô tả vật lý: xiii, 342 p. : , ill. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0817644725
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn