Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
A Concise Introduction to the Theory of Numbers
Tác giả: Baker Alan,
Mô tả vật lý: 95
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
My Numbers, My Friends /
Tác giả: Ribenboim Paulo,
Mô tả vật lý: 375
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0387989110
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Elementary Methods in Number Theory /
Tác giả: Nathanson Melvyn B, ,
Mô tả vật lý: 513
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0387989129
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Introduction to Analytic Number Theory /
Tác giả: Apostol Tom M, ,
Mô tả vật lý: 338
Ký hiệu phân loại: 512.73
ISBN: 0387901639
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Solved and Unsolved Problems in Number Theory /
Tác giả: ShanksDaniel,
Mô tả vật lý: 258
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 0828402973
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A Course in Number Theory and Cryptography
Tác giả: KoblitzNeal,
Mô tả vật lý: 235
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advanced Number Theory /
Tác giả: Cohn Harvey,
Mô tả vật lý: 276
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Introduction to Modern Number Theory /
Tác giả: Yuri Ivanovic Manin/Alexei A, Panchishkin,
Mô tả vật lý: 514
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Surfing on the Ocean of Numbers /
Tác giả: Ibstedt Henry,
Mô tả vật lý: 75
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 187958557X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Number Story
Tác giả: Higgins Peter M, ,
Mô tả vật lý: 324 p. : , ill. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 9781848000001
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn