Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
The Sensual (Quadratic) form /
Tác giả: Conway John Horton,
Mô tả vật lý: xiii, 152p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN: 0883850303
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fields and Galois Theory
Tác giả: Howie John M, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN: 9781846281815
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Lectures on the theory of algebraic numbers /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: xii, 239 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A Course in Computational Algebraic Number Theory /
Tác giả: CohenHenri,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 512.740285
ISBN: 3540556400
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A concrete introduction to higher algebra
Tác giả: Childs Lindsay, ,
Mô tả vật lý: xiv, 603 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN: 9780387745275
Bộ sưu tập: Sách điện tử
A course in p-adic analysis /
Tác giả: Robert Alain, ,
Mô tả vật lý: xv, 437 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN: 0387986693
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Problems in algebraic number theory /
Tác giả: Murty Maruti Ram, ,
Mô tả vật lý: xvi, 352 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN: 0387221824
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Exponential Diophantine Equations
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 256 p.
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN: 9780511566042
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advanced algebra
Tác giả: Knapp Anthony W, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 730 p. : , ill., digital ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN: 9780817645229
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fermats letzter Satz
Tác giả: Singh Simon,
Mô tả vật lý: 363 S. , 22 cm , Il
Ký hiệu phân loại: 512.74
ISBN: 3446193138
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn