Trang 1 trong 169 kết quả
Sắp xếp theo
Lý thuyết lớp biên và phương pháp tính /
Tác giả: Thị Bích Ngọc Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 223 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Symmetry, representations, and invariants /
Tác giả: Roe Goodman, Nolan R, Wallach, ,
Mô tả vật lý: xx, 716 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512/.55
ISBN: 9780387798516 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Advances in Meshfree and X-Fem Methods : Proceedings of the 1st Asian Workshop on Meshfree Methods /
Tác giả: G, R Liu chủ biên, ,
Mô tả vật lý: 258 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 9789812382474
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp tính : Bài giảng /
Tác giả: Trương Mỹ Dung, ,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp tính /
Tác giả: Nguyễn Thành Long (Chủ biên) , , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 128
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Algebraic numbers and Fourier analysis /
Tác giả: Raphaël Salem, Selected problems on exceptional sets / Lennart Carleso,
Mô tả vật lý: 66, iii, 98 p. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 053498049X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Elementary theory of numbers /
Tác giả: by William J, LeVeque, ,
Mô tả vật lý: viii, 132 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0486663485 :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phương pháp tính ứng dụng trong tính toán kỹ thuật /
Tác giả: Nguyễn Hoài Sơn, ,
Mô tả vật lý: 258 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Linear representations of finite groups /
Tác giả: Jean-Pierre Serre , translated from the French by Leonard L, Scott, ,
Mô tả vật lý: x, 170 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 9781468494587
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The linear algebra survival guide : illustrated with Mathematica /
Tác giả: Fred E, Szabo, PhD, Concordia University, montreal, Canada, ,
Mô tả vật lý: xii, 423 pages : , illustrations ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0124095208 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn