Trang 1 trong 168 kết quả
Sắp xếp theo
Lý thuyết lớp biên và phương pháp tính /
Tác giả: Thị Bích Ngọc Hoàng, ,
Mô tả vật lý: 223 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp tính /
Tác giả: Nguyễn Thành Long (Chủ biên) , , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 128
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Algebraic numbers and Fourier analysis /
Tác giả: Raphaël Salem, Selected problems on exceptional sets / Lennart Carleso,
Mô tả vật lý: 66, iii, 98 p. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 053498049X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Symmetry, representations, and invariants /
Tác giả: Roe Goodman, Nolan R, Wallach, ,
Mô tả vật lý: xx, 716 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512/.55
ISBN: 9780387798516 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Phương pháp tính : Bài giảng /
Tác giả: Trương Mỹ Dung, ,
Mô tả vật lý: 71 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Elementary theory of numbers /
Tác giả: by William J, LeVeque, ,
Mô tả vật lý: viii, 132 p. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0486663485 :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Linear representations of finite groups /
Tác giả: Jean-Pierre Serre , translated from the French by Leonard L, Scott, ,
Mô tả vật lý: x, 170 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 9781468494587
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The linear algebra survival guide : illustrated with Mathematica /
Tác giả: Fred E, Szabo, PhD, Concordia University, montreal, Canada, ,
Mô tả vật lý: xii, 423 pages : , illustrations ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0124095208 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Core-plus mathematics : contemporary mathematics in context. Course 1. /
Tác giả: Christian R, Hirsch [and others], ,
Mô tả vật lý: xvii, 622 pages : , illustrations (some color) ; , 29 cm + , 2 teacher guides ( 2 volumes (various pagings) : illustrations (some color) ; 29 cm)
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 0078615216
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Practical linear algebra : a geometry toolbox /
Tác giả: Gerald Farin, Dianne Hansford, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 498 pages) : , illustrations.
Ký hiệu phân loại: 512
ISBN: 1466579587 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn