Trang 1 trong 213 kết quả
Sắp xếp theo
Bài tập toán cao cấp. Tập 2 - Phép tính giải tích một biến số /
Tác giả: Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh,
Mô tả vật lý: 272tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở giải tích phổ thông (Lý thuyết và thực hành tinh toán ) /
Tác giả: Phạm Huy Điển, Phan Huy Khải, Tạ Duy Phượng, ,
Mô tả vật lý: 222 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bài tập toán cao cấp . T.3 - Phép tính giải tích nhiều biến số /
Tác giả: Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, ,
Mô tả vật lý: 500 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
MCTS self-paced training kit (exam 70-515) [electronic resource] : Web applications development with
Tác giả: Tony Northrup, Mike Snell, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Toán cao cấp giải tích hàm một biến lý thuyết chuỗi /
Tác giả: Đỗ Công Khanh chủ biên, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương, ,
Mô tả vật lý: 368tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 9786047303540
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Fundamentals of Wavelets [electronic resource] : Theory, Algorithms, and Applications /
Tác giả: Jaideva C, Goswami, Andrew K, Chan,
Mô tả vật lý: 1 online resource (384 p.)
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 9780470934647
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Dynamics and nonlinear control of integrated process systems /
Tác giả: Michael Baldea, TheUniversity of Texas at Austin, Prodromos Daoutidis, University of Minnesota, ,
Mô tả vật lý: xiii, 257 pages : , illustrations ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN: 9780521191708 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Toán cao cấp giải tích /
Tác giả: Phan Ngô Tuấn Anh, Phạm Hồng Danh, Đào Bảo Dũng, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 180tr. ; , 19cm.
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Bài tập toán cao cấp . Tập 1- Đại số và hình học giải tích /
Tác giả: Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh, ,
Mô tả vật lý: 387tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Toán cao cấp giải tích hàm một biến lý thuyết chuỗi /
Tác giả: Đỗ Công Khanh chủ biên, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương, ,
Mô tả vật lý: 368tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 515
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn