Trang 1 trong 5 kết quả
Sắp xếp theo
Elliptic curves /
Tác giả: Dale Husemöller , with appendices by Stefan Theisen, Otto Forster, and Ruth Lawrence, ,
Mô tả vật lý: xxi, 487 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3/52
ISBN: 0387954902 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CRC standard curves and surfaces /
Tác giả: David von Seggern, ,
Mô tả vật lý: 388 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0849301963
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Elliptic curves /
Tác giả: Dale Husemöller , with appendices by Stefan Theisen, Otto Forster, and Ruth Lawrenc,
Mô tả vật lý: xxi, 487 p. : , ill. ; , 25 c
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0387954902
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Moduli of curves /
Tác giả: Joe Harris, Ian Morrison, ,
Mô tả vật lý: xiii, 366 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3/5
ISBN: 0387984291 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Conics and Cubics [electronic resource] : A Concrete Introduction to Algebraic Curves /
Tác giả: Robert Bix, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 9780387318028
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn