Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Natural operators in differential geometry /
Tác giả: Ivan Kolář, Peter W, Michor, Jan Slova�,
Mô tả vật lý: vi, 434 p. : , ill. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0387562354
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mathematics of shape description [electronic resource] : a morphological approach to image
Tác giả: Pijush K, Ghosh, Koichiro Deguchi, ,
Mô tả vật lý: xvi, 254 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0470823070
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Modern differential geometry for physicists /
Tác giả: Chris J, Isham, ,
Mô tả vật lý: xiii, 289 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 9810235550
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Guide to geometric algebra in practice /
Tác giả: Leo Dorst, Joan Lasenby, editors, ,
Mô tả vật lý: xvii, 458 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0857298100
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Using algebraic geometry /
Tác giả: David Cox, John Little, Donal O'Shea, ,
Mô tả vật lý: xii, 499 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 9781475769111
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Riemannian geometry /
Tác giả: Peter Petersen, ,
Mô tả vật lý: xv, 401 p. :, ill. ;, 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3/73
ISBN: 0387292462
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Riemannian geometry /
Tác giả: Peter Petersen, ,
Mô tả vật lý: xvi, 432 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 9781475764345
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Fundamentals of differential geometry /
Tác giả: Serge Lang, ,
Mô tả vật lý: xvii, 535 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3/6
ISBN: 9781461268109
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn