Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Elliptic curves /
Tác giả: Dale Husemöller , with appendices by Stefan Theisen, Otto Forster, and Ruth Lawrence, ,
Mô tả vật lý: xxi, 487 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3/52
ISBN: 0387954902 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
CRC standard curves and surfaces /
Tác giả: David von Seggern, ,
Mô tả vật lý: 388 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0849301963
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Natural operators in differential geometry /
Tác giả: Ivan Kolář, Peter W, Michor, Jan Slova�,
Mô tả vật lý: vi, 434 p. : , ill. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0387562354
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Elliptic curves /
Tác giả: Dale Husemöller , with appendices by Stefan Theisen, Otto Forster, and Ruth Lawrenc,
Mô tả vật lý: xxi, 487 p. : , ill. ; , 25 c
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0387954902
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mathematics of shape description [electronic resource] : a morphological approach to image
Tác giả: Pijush K, Ghosh, Koichiro Deguchi, ,
Mô tả vật lý: xvi, 254 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0470823070
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Moduli of curves /
Tác giả: Joe Harris, Ian Morrison, ,
Mô tả vật lý: xiii, 366 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3/5
ISBN: 0387984291 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Modern differential geometry for physicists /
Tác giả: Chris J, Isham, ,
Mô tả vật lý: xiii, 289 p. : , ill. ; , 23 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 9810235550
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Guide to geometric algebra in practice /
Tác giả: Leo Dorst, Joan Lasenby, editors, ,
Mô tả vật lý: xvii, 458 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 0857298100
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Introduction to elliptic curves and modular forms /
Tác giả: Neal Koblitz, ,
Mô tả vật lý: x, 248 p. : , ill. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3
ISBN: 9781461269427
Bộ sưu tập: Sách điện tử
The geometry of schemes /
Tác giả: David Eisenbud, Joe Harris, ,
Mô tả vật lý: x, 294 p. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 516.3/5
ISBN: 0387986375 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn