Trang 1 trong 215 kết quả
Sắp xếp theo
Bayesian Logical Data Analysis for the Physical Sciences :
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 0 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 519.542
ISBN: 0511082282
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Applied Bayesian Modelling /
Tác giả: CongdonPeter,
Mô tả vật lý: 457
Ký hiệu phân loại: 519.542
ISBN: 0471486957
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Multivariate methods of representing relations in R for prioritization purposes
Tác giả: Myers Wayne L, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource (xviii, 297 p.)
Ký hiệu phân loại: 519.535
ISBN: 1461431220
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Elementary statistics /
Tác giả: Bluman Allan G, ,
Mô tả vật lý: 810 tr. ; , 25 cm
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 0072549076
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Statistics for dummies
Tác giả: Rumsey Deborah J, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mathematical statistics :
Tác giả: Shao Jun, ,
Mô tả vật lý: xxviii, 359 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 0387249702
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Intermediate statistics for dummies /
Tác giả: Rumsey Deborah J, ,
Mô tả vật lý: xviii, 362 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 0470045205
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Modeling with data :
Tác giả: Klemens Ben, ,
Mô tả vật lý: xiii, 454 p. : , ill. ; , 27 cm.
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 069113314X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Statistics for business and economics /
Tác giả: Anderson David R, ,
Mô tả vật lý: xxviii, 1080 p. :, col. ill. ;, 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 9780324783247
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Introduction to statistics through resampling methods and R /
Tác giả: Good Phillip I, ,
Mô tả vật lý: xii, 210 pages ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 519.5
ISBN: 9781118428214 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn