Trang 1 trong 10 kết quả
Sắp xếp theo
Lý thuyết cơ bản về quy hoạch tuyến tính
Tác giả: ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tối ưu hóa ứng dụng (quy hoạch tuyến tính) :
Tác giả: Phạm Trí Cao,
Mô tả vật lý: 362tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Linear programming /
Tác giả: Karlhoff Howard,
Mô tả vật lý: viii, 142 s
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 9780817648435
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Linear and nonlinear programming /
Tác giả: Luenberger David G, ,
Mô tả vật lý: p. cm.
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 0387745025
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Understanding and using linear programming /
Tác giả: Matoušek Jiří,
Mô tả vật lý: viii, 222 p. : , ill. ; , 24
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 3540306978 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Giáo trình quy hoạch tuyến tính /
Tác giả: Bùi Phúc Trung,
Mô tả vật lý: 199tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Linear programming and its applications
Tác giả: Eiselt Horst A, ,
Mô tả vật lý: xiv, 380 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 3540736700
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Elementary linear programming with applications /
Tác giả: Kolman Bernard,
Mô tả vật lý: xxii, 449 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer disk (3 1/2 in.)
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 9780124179103
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Linear programming with MATLAB /
Tác giả: Ferris Michael C, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 155622723X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Elementary linear programming with applications /
Tác giả: Kolman Bernard,
Mô tả vật lý: xxii, 449 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 computer disk (3 1/2 in.)
Ký hiệu phân loại: 519.72
ISBN: 012417910X
Bộ sưu tập: Sách điện tử
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn