Trang 1 trong 23 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống thông tin địa lý và một số ứng dụng trong Hải Dương học /
Tác giả: Nguyễn Hồng Phương,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Geographic Information Systems /
Tác giả: Bernhardsen Tor,
Mô tả vật lý: 427p. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN: 9780471419686
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
GPS for dummies /
Tác giả: McNamara Joel,
Mô tả vật lý: XX, 382 s. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN: 0764569333
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Hướng dẫn sử dụng Maplnfo professional version 7.0 /
Tác giả: Bùi Hữu Mạnh,
Mô tả vật lý: 393 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản đồ học GIS và RS /
Tác giả: Lê Chí Lâm,
Mô tả vật lý: 206tr. ; , 25cm
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giới thiệu về ứng dụng thực tiễn của hệ thống thông tin địa lý tự do Grass Gis 6.0 /
Tác giả: ,
Mô tả vật lý: 196 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS /
Tác giả: Nguyễn Thế Thận,
Mô tả vật lý: 254 tr. ; , 20 cm
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
GIS căn bản /
Tác giả: Trần Trọng Đức,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Hướng dẫn sử dụng phần mềm GIS ARC/INFO /
Tác giả: Nguyễn Thế Thận,
Mô tả vật lý: 186 tr. ; , 27 cm
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Introduction to GPS :
Tác giả: El-Rabbany Ahmed, ,
Mô tả vật lý: xv, 176 p. : , ill., maps ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 526.0285
ISBN: 1580531831
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn