Trang 1 trong 498 kết quả
Sắp xếp theo
Calorimetry in Particle Physics /
Tác giả: Zhu Ren-Yuan,
Mô tả vật lý: 899 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 9789812381576
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Progress in Nonequilibrium Green's Functions II /
Tác giả: Bonitz Michael,
Mô tả vật lý: 533 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 9789812382719
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Testing QCD Through Spin Observables in Nuclear Targets /
Tác giả: D, G Craft,
Mô tả vật lý: 329 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 530
ISBN: 9812382739
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Computer Algebra Recipes for Mathematical Physics
Tác giả: Enns Richard H, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 530.1578
ISBN: 9780817632236
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Soft matter physics :
Tác giả: Kléman Maurice,
Mô tả vật lý: xxv, 637 p. : , ill. ; , 25 c
Ký hiệu phân loại: 530.413
ISBN: 0387952675 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Micro- and Macro-Properties of Solids
Tác giả: Sirdeshmukh D, B, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 530.41
ISBN: 9783540317852
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Geometry and physics /
Tác giả: Jost Jürgen,
Mô tả vật lý: xiv, 217 p. : , ill. ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 530.15636
ISBN: 3642005403
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Flatland
Tác giả: Abbott Edwin Abbott,
Mô tả vật lý: 124 p. : , ill. ; , 20 cm.
Ký hiệu phân loại: 530.11
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Quantum theory :
Tác giả: Polkinghorne J, C, ,
Mô tả vật lý: 113 p. : , ill. ; , 18 cm.
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 0192802526 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Mathematical physics :
Tác giả: Hassani Sadri, ,
Mô tả vật lý: xxi, 1025 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 530.15
ISBN: 0387985794
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn